DYRLÆGE

 TLF 28 69 00 30

Forretningsbetingelser


Anvendelse

Følgende betingelser er gældende for alle kunder, der benytter enhver form for service eller ved køb af de varer Horseteam Hestepraksis sælger og tilbyder.


Priser og betalingsbetingelser


Betaling sker som følger:

 

•Kontant ved undersøgelse/køb (kontanter)

•Bankoverførsel (ved forud indgået aftale herom ved tidsbestilling)

 

 

Du får en kvittering ved kontant betaling ved besøget

 

Ved betaling ved bankoverførsel får du 8 dages betalingsfrist.

Ved overskredet betalingsfrist får du tilsendt en rykker (1.rykker) hvor der pålægges rykkergebyr på 100 kr plus renter i henhold til gældende lovgivning.

Overholdes denne frist ikke, får du endnu en rykker (2. rykker) hvor der pålægges yderligere 100 kr i rykkergebyr samt rente i henhold til gældende lovgivning.

Derefter overgår betalingen til inkasso eller til advokat og domstol.

 

Det er den person, som har rekvireret dyrlægebesøget, der hæfter for regningen herfor. Rekvireres dyrlæge til anden persons hest, kan regningen fremsendes til anden person, dersom denne person i forvejen er kunde hos Horseteam Hestepraksis, og der foreligger aftale herom.

Viderefakturering til anden person, der ikke i forvejen er kunde hos, og kendt af, Horseteam Hestepraksis, kan kun foregå hvis der forelægger skriftlig tilladelse hertil forud for besøget.

 

I henhold til lov om dyrlæger og lov om dyreværn kan dyrlægen dog pålægges uden foregående aftale om hæftning at aflive en hest dersom denne dyrlæge er den nærmest mulige dyrlæge, og der efter dyrlægens vurdering bør foretages øjeblikkelig aflivning i henhold til dyreværnsloven.

 

Ved regninger på over 4000 kr. kan vi aftale en afdragsordning. Aftale om afdragsordning skal indgåes før behandlingens påbegyndelse, såfremt dyrlægen kan prissætte ydelsen helt eller tilnærmelsesvist, forud for behandlingens påbegyndelse. De nærmere betingelser af en afdragsordning vil fremgå af aftalen.

 

Vi har en række ydelser med fast pris, disse fremgår af vores hjemmeside. På andre ydelser er prisen variabel. Prisen afhænger af hvor meget tid vi bruger, hvilken medicin der er behov for, og hvilke andre materialer, der bliver brugt. Eksempler på variable priser kan findes på vores hjemmeside. Priserne er anført inkl 25% moms.

 

Ændringer i priser sker efter gældende lovgivning.

Priser på medicin er efter gældende lovgivning og opdateres løbende efter producenternes priser.

Der pålægges udleveringsgebyr på udleveret medicin på 50 kr inkl moms.


Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelsesret på behandlinger. Vi yder 14 dages fortrydelsesret på varer du køber ved vores besøg (undtaget er medicin) eller køber gennem vores hjemmeside.

 

Fortrydelsesretten gælder fra den dag du modtager dine varer. Fortryder du købet, skal du underrette os om det senest 14 dage efter den dag, du modtog dine varer. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Vi modtager medicinrester. Vi betaler ikke penge tilbage for indleverede medicinrester.


Erstatning / forsikring

Horseteam Hestepraksis er forsikret hos Tryg Forsikring. Forsikringen dækker de skader, vi måtte forvolde, der er dækket af forsikringen.


Klage

Dyrlæger er underlagt dyrlægeloven. Dyrlægeloven siger blandt andet:

- § 8. En autoriseret dyrlæge er under udøvelsen af sin gerning forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed. Dyrlægeloven i sin helhed kan ses på www.retsinfo.dk

Hvis du ikke mener, at vi har levet op til loven kan du klage til:

Ministeriet for Familie- og forbrugsanliggender –Fødevarestyrelsen, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg.


Fortrolighed, videregivelse af patient oplysninger, attestering

Ingen af de journaloplysninger vi noterer kan læses af andre.

Vi er underlagt fortrolighed i henhold til gældende lovgivning, og videregiver ikke patientoplysninger med mindre du giver skriftligt samtykke hertil.

Vi videreformidler dokumentation for undersøgelser, attester mv. som vi har udfærdiget på baggrund af undersøgelse og vurdering af hesten, på kundens opfordring. Dvs alle oplysninger på hesten tilhører den person, der har betalt for ydelsen, og kun denne person kan rekvirere patientoplysninger samt bestille videreformidling.

 

AL videreformidling af oplysninger, herunder attester til forsikring, retslige formål mv fra Horseteam Hestepraksis forudsætter, at der ikke er noget udestående mellem Horseteam Hestepraksis og kunden, dvs at alle regninger til Horseteam Hestepraksis på de pågældende ydelser udført i forbindelse med undersøgelse og behandling af hesten er betalt.

 

Vi forbeholder os dog retten til at videreformidle evt. data til kollegaer med fagligt henblik og ”second opinion” hvis dette er påkrævet i henhold til hestens optimale behandling eller vurdering.


E markedsføring

Du kan tilmelde dig evt nyhedsbrev på hjemmesiden og du kan via mail afmelde nyhedsbrevet igen. I forbindelse med nyhedsbrevet vil vi ind imellem sende spørgeskemaer ud som en del af vores løbende kundeundersøgelser. Du er naturligvis ikke forpligtet til at svare på disse.


Persondatapolitik

Vi bruger cookies og logistiksoftwear. Vi hverken kan eller vil følge din specifikke færden, vi bruger det kun til at se hvordan vores hjemmeside bruges. Når du sender oplysninger til os via websitet, sker dette via ukrypterede forbindelser. Person-dataloven indeholder regler om ret til indsigt, ret til at gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger og ret til i særlige tilfælde at få berigtiget oplysninger. Retten til indsigt indebærer bl.a. en ret for den registrerede til at få oplyst, om der behandles oplysninger om vedkommende, hvilke oplysninger der behandles, formålet med behandlingen mv. Såfremt man ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal man rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til Horseteam Hestepraksis.


Tvist og værneting

Alle tvistigheder vil vi så vidt det er muligt løse mellem parterne i mindelighed. Såfremt vi ikke kan opnå enighed mellem os bliver konflikten afgjort ved almindelig dansk domstol.Varsling af ændringer

De almindelige forretningsbetingelser for Horseteam Hestepraksis kan vi ændre med varsel i henhold til gældende lovgivning. Du bliver varslet via hjemmesiden under nyheder. Ændringer af rent begunstigende karakter gennemfører vi uden forudgående varsel. Ændringer i tilbud eller kampagner der løber i en periode, er anført på hjemmesiden med periodens start og slut dato.

Ansvar

Information på hjemmesiden opdateres løbende, men fejl kan forekomme.

Vi påtage os ikke ansvar for direkte eller indirekte tab som følger af brugen af informationer på vores hjemmeside. Download af informationer fra vores hjemmeside sker på dit eget ansvar. Ingen af de informationer, der står på hjemmesiden kan kompensere for eller erstatte den professionelle rådgivning og behandling, som gives af en autoriseret dyrlæge.


Kontakt


Horseteam Hestepraksis

Vor Frue Hovedgade 84

4000 Roskilde  

Tlf: 28 69 00 30   


Mail:

info@horseteam.dk


CVR oplysninger:

CVR nr 33101562

  HORSETEAM HESTEPRAKSIS


  Vor Frue Hovedgade 84  4000 Roskilde     tlf 28 69 00 30     info@horseteam.dk

Horseteam Hestepraksis © 2001 • Privacy Policy • Terms Of Use

Tidsbestilling tlf 28690030

Åbent hverdage 8-16


Erfaren hestedyrlæge


Kompetent behandling


Synlige priser

           Følg med på Facebook klik HER

        

Info til dig!

Ponyryttere se her!

Røntgen og skanning

Kiropraktik til din hest

Dyrlæge Maria Nørgaard er examineret hestekiropraktor fra IAVC og tilbyder kiropraktisk behandling inkl. bevægelsesanalyse og træningstilrettelægning.

Læs mere på

www.hestenskiropraktor.dk

-------------------------------

Kursus i førstehjælp !

Hvad gør du når uheldet er ude? Hvordan behandler du selv et sår, akut halthed eller hvornår skal dyrlægen tilkaldes ved kolik ?


Jeg tilbyder en spændende og lærerig aften, hvor du lærer om førstehjælp til hesten.


Læs mere om førstehjælpskurset under Kurser

Vaccinationsregel ændret

Dansk Rideforbund har 25. marts '12  ændret de nye regler for vaccination ifht stævnestart. Læs her

___________________________________

  Har du flere heste?

Vi tilbyder rabat ved flere heste på vaccinationer, tandraspninger mv.

Læs mere under Priser

Horse Back Team - Når ryggen gør ondt !

Specialteam for heste med ryglidelser. 

Læs mere på www.horsebackteam.dk

___________________________ 

______________________

Rideskole eller forening se her!

Horseteam har gode tilbud og fordele til rideskoler, rideklubber og -foreninger. Læs mere under priser

___________________________

Ændring i DRF regler for ponyer ved stævnestart 2013.

Se ændringer her eller på forbundets hjemmeside.

___________________________

Med vores veludstyrede praksisbiler kan vi tilbyde udføre røntgen og skanning. Med det bedste direkte digitale udstyr er du sikret hurtig diagnostik og behandling.